KONTAKT


Prikaži Uvala Veli Bok - Royal Adriatic na većoj karti

ORADA ADRIATIC d.o.o. za ulov, uzgoj, preradu i trgovinu ribom

Adresa sjedišta: TURION 22, 51557 CRES
Adresa ureda (za dostavu pošte): DEMETROVA 3, 51000 RIJEKA

Tel / fax: + 385 51 212-175
e-mail: sales@orada-adriatic.hr

OIB: 86840413543

IBAN: HR63 248 400 811 068 148 05 za uplate u kunama
(Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb)